Niveaus van ondersteuning

We kennen binnen Opron en het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs PO 20.01 verschillende niveaus van onderwijsondersteuning:

  • Niveau 1-4: Basisondersteuning
  • Niveau 5: Extra ondersteuning (onderwijsarrangement op de reguliere basisschool)
  • Niveau 6 en 7: Extra ondersteuning (onderwijsarrangement in het speciaal (basis)onderwijs

Alle scholen binnen het SWV 20-01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.