Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Niveau 6 & 7

Extra ondersteuning (niveau 6/7) is een specialistische vorm van ondersteuning. Dit wordt ingezet als een leerling méér nodig heeft dan extra ondersteuning in de eigen basisschool. Om het betreffend kind passend onderwijs te kunnen bieden is plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs nodig om zo een specialistisch arrangement te kunnen verzorgen. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs moet bij de Commissie van Advies van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 of VO 20.02 (afd. VSO) een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Hierbij is het advies van een deskundige vereist.

Een aanvraag voor extra ondersteuning wordt ingediend bij de Commissie voor Advies van het samenwerkingsverband 20-01 (niveau 6) volgens de eisen en procedures van het swv. Vervolgens krijgt de leerling al dan niet een arrangement SO of SBO (niveau 7).


Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs* moet de school, samen met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.
* Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen: