Leden GMR

 

Namens de oudergeleding in de GMR

  • Maike van der Vlugt (voorzitter)
  • Jos Baas
  • Peter Loppersum
  • Rik Ruiter
  • Ronald Veninga

 

Namens de personeelsgeleding in de GMR

 

  • Patricia Dokter (secretaris)
  • Dorieke Drenth
  • Anja Hilbolling
  • Judith van Hoving

Ambtelijke ondersteuning van de GMR: Angela Engels (Notulist)
 

Contact

De GMR is te bereiken via: secretaris.gmr@opron.nl