Kinderopvang

Buitenschoolse opvang

Voor de opvang van leerlingen buiten schooltijd werkt Scholengroep OPRON samen met professionele centra voor kinderopvang. Op de websites van de scholen kunt u lezen welke organisatie de buitenschoolse opvang verzorgt.

Overblijven op school

Het tussen de middag overblijven op school is per school anders geregeld. Op de meeste scholen wordt het overblijven geregeld en uitgevoerd door ouders. Wilt u weten hoe het overblijven op een school is geregeld, kijkt u dan op de website van de betreffende school.

Jaarlijks bieden we de overblijfouders de mogelijkheid één of meer cursussen te volgen, zodat ze goed toegerust zijn om dit werk uit te voeren.