Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. Verder toetst de Raad van Toezicht de beleidsvoornemens en uitkomsten en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Dhr. Erik Drenth, voorzitter
 • Dhr. Albert Boelen, lid
 • Mw. Esther Rodenburg, lid
 • Dhr. Gerrit Hidding, lid
 • Mw. Linda Mulder, lid

College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algehele leiding van Scholengroep OPRON en stuurt het bestuurskantoor aan.

 • mw. Paulien Hietbrink


Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor ondersteunt het bestuur en de scholen van Scholengroep OPRON. Het kantoor ontwikkelt beleid voor alle openbare basisscholen en voert de administratieve en beheersmatige werkzaamheden uit. Daarnaast kunnen de scholen er terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Kwalitatief goed openbaar onderwijs is daarbij het uitgangspunt.

Personele bezetting:
 • mw. Angela Engels, bestuursondersteuner
 • mw. Marion Sanders, adviseur Huisvesting & Facilitair
 • mw. Lianne Straatman, HR-adviseur
 • mw. Marjet Westerhoff, HR-adviseur
 • dhr. Marcel Klazen, adviseur Onderwijs & Kwaliteit


Taakvelden

De belangrijkste beleidsvelden en taken zijn o.a.:

 • Onderwijskundig beleid: Kwaliteitsbeleid, ICT ontwikkeling, onderwijsontwikkeling, ICT-ontwikkeling, speciale projecten.
 • Personeelsbeleid: vervanging, mobiliteit, werving en selectie, ontslagprocedures, verzuimbeleid, scholing, cursussen.
 • Huisvestingsbeleid: beheer en onderhoud van de 20 openbare basisscholen.
 • Financieel beleid: begroting en jaarrekening, financiële administratie en uitvoering van het financieel beleid


Taken voor ouders

In eerste instantie ondersteunt het bestuursbureau de openbare basisscholen. Van de kwaliteitsverbetering die daarmee gepaard gaat, profiteert uw kind natuurlijk als eerste. Maar u kunt als ouder ook terecht bij het bureau met vragen, die de school van uw kind niet kan beantwoorden.