Vergaderingen GMR

Vergaderplanning GMR 2023-2024:

De GMR vergadert in principe 5x per schooljaar met het CvB.
Ieder vergadering wordt vooraf gegaan door een digitaal voorbereidingsoverleg zonder het CvB.

De vergaderdata in schooljaar 2023-2024 zijn:
 

  • 25 september 2023 (voorbereidingsoverleg 18 september)
  • 20 november 2023 (voorbereidingsoverleg 13 november)
  • 22 januari 2024 (voorbereidingsoverleg 15 januari)
  • 25 maart 2024 (voorbereidingsoverleg 18 maart)
  • 24 juni 2024 (voorbereidingsoverleg 10 juni)

1x per jaar vindt er een MR-GMR avond plaats. In schooljaar 2023-2024 zal deze avond gehouden worden op:

  • 13 mei 2024.

Notulen GMR vergaderingen 2023-2024

Notulen GMR vergaderingen 2022-2023

 

Notulen GMR vergaderingen 2021-2022

 

 

Notulen GMR vergaderingen 2020-2021