Strategisch beleidsplan


OPRON presenteert met trots het strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023.

Dit beleidsplan is OPRON-breed tot stand gekomen en is daarom van en voor ons allemaal. Er zijn tijdens de totstandkoming in verschillende bijeenkomsten mooie discussies gevoerd over de ontwikkeling van onze kinderen, leerkrachten en scholen. Ouders, partner en medewerkers van Scholengroep OPRON zijn deelgenoot geweest in deze discussies. Samen is de koers die we de komende jaren gaan varen vastgesteld.

In het strategisch beleidsplan vindt u onze ambities voor de komende jaren.

Strategisch beleidsplan