Logo

De eenheid en verscheidenheid van onze scholen komt tot uiting in ons logo. De verschillende kleuren staan voor de verschillende scholen met elk hun eigen schoolprofiel. De “boogjes” om de stippen geven de verbinding weer tussen de scholen.

Samen werken we in het belang van onze leerlingen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit uit zich ook in de dynamiek die het logo uitstraalt.