Nuttige adressen

Gemeente Midden-Groningen

De website van de gemeente Midden-Groningen, waar scholen staan van Scholengroep OPRON.
Ga naar de pagina

Gemeente Stadskanaal

De website van de gemeente Stadskanaal, waar scholen staan van Scholengroep OPRON.
Ga naar de pagina

Gemeente Veendam

De website van de gemeente Veendam, waar scholen staan van Scholengroep OPRON.
Ga naar de pagina

Scholen op de kaart

Op deze site geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.
Ga naar de pagina

Inspectie van het onderwijs

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten.
Ga naar de pagina