GMR en RvT

Via de knoppen in het linkermenu vindt u informatie over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT) van Scholengroep OPRON.