Koersplan

Wat de OPRON-scholen verbindt is het bieden van kleurrijk, actueel, modern, passend en veilig onderwijs. Leren met plezier. Ontmoetingsonderwijs. Betrokkenheid van ouders en leerlingen. Medewerkers die trots zijn op hun vak, die de verantwoordelijkheid nemen om hun leerlingen de basis mee te geven die ze nodig hebben om mee te kunnen doen. Nu, maar ook later, in de maatschappij. Dat is onze missie.
Om dat te bereiken leggen we in dit Koersplan de nadruk op alles wat er nog moet gebeuren. Dat zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat er weinig goed gaat. Dat is natuurlijk niet zo: heel veel gaat wel heel goed en dat moeten we vooral zo houden!

Om onze missie te realiseren gaan we uit van drie centrale OPRON-kernwaarden:

  • Plezier. Wat wij belangrijk vinden is dat leerlingen leren met plezier. En daarvoor is het nodig dat we er met elkaar voor zorgen dat leerkrachten met veel plezier hun werk kunnen doen.
  • Verantwoordelijkheid. Hierbij gaat het er niet alleen om dat leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen, maar ook dat de medewerkers hun taken kennen, hun vak uiterst professioneel uitoefenen en zich blijven ontwikkelen.
  • Samenwerken. Op al onze scholen is er een diep besef dat je elkaar moet helpen om je doelen te bereiken; je laat de ander er niet alleen voor staan. Dit geldt voor jong en oud, voor leerkrachten en ouders en alle betrokkenen met wie wij contact hebben.

Als we werken vanuit onze kernwaarden en ons blijvend baseren op het stappenplan waarvan dit koersplan de blauwdruk geeft, dan zal het ons lukken onze missie waar te maken en doen we recht aan ons motto:
Leren en werken bij OPRON? De tijd van je leven!


Marieke Andreae
Voorzitter College van Bestuur

Documenten
In het voorjaar van 2015 hebben de OPRON scholen samen gewerkt aan het formuleren van een nieuwe visie en missie voor de komende schoolplanperiode (2015-2019). Deze visie op onderwijs is uitgewerkt in een Koersplan met concrete doelstellingen en actieplannen voor de komende vier jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.