Nieuwe bestuurder per 1 augustus 2018 voor Scholengroep OPRON

17 april 2018

De Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON is verheugd te kunnen melden dat mevrouw drs. M.M. (Marieke) Andreae per 1 augustus a.s. tot bestuurder van Scholengroep OPRON is benoemd.

Na een zorgvuldig voorbereide en uitgevoerde procedure heeft de wervings- en selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht, het directieteam, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medewerkers van het bestuurskantoor, unaniem gekozen voor Marieke Andreae als benoembare kandidaat.

Marieke Andreae werkt momenteel voor de Hanzehogeschool, waar ze verschillende functies bekleedt. Zo werkte ze onder andere voor de Pedagogische Academie waar ze de verantwoordelijkheid droeg voor verschillende teams, ze studenten opleidde tot leerkracht primair onderwijs en als projectmanager o.a. verantwoordelijk was voor onderwijsontwikkeling en –kwaliteit. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen.

Eerder werkte ze o.a. voor de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderzoek deed naar effectieve docentprofessionalisering en de effecten van netwerk leren. Ook heeft ze onderzoek verricht naar taalstimulering binnen de voor- en vroegschoolse educatie. Marieke Andreae studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde vervolgens haar Educatieve Master.

De huidige bestuurder, Jan Paul ten Brink, blijft tot 1 augustus a.s. verantwoordelijk voor Scholengroep OPRON. De komende maanden zal hij gebruiken om zijn werkzaamheden af te ronden en over te dragen aan de nieuwe bestuurder.

De Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON denkt dat met de benoeming van Marieke Andreae de binnen de scholengroep ingezette ontwikkelingen en de samenwerking met alle partijen zijn geborgd en vol enthousiasme zullen worden gecontinueerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.