Onderwijs aan nieuwkomers op de obs Meester Neuteboomschool, locatie Wereldwijs

17 december 2020

Sinds november 2020 wordt op de Neuteboomschool, locatie Wereldwijs in Stadskanaal, onderwijs
gegeven aan nieuwkomers in Nederland.
De kinderen wonen met hun ouders in het AZC Musselkanaal, een gezinslocatie.

De school is gehuisvest in een mooi en compact gebouw in het centrum van Stadskanaal op 1.5km
afstand van de locatie Neuteboomschool. De lokalen zijn ruim en kleurig, het gebouw heeft ruimte
om met leerlingen buiten de groepen te kunnen werken. De gymnastieklocaties liggen op
loopafstand.
De school is gestart met 4 groepen, in januari wordt een vijfde groep gestart.
De herkomst van de leerlingen is zeer divers, er zijn 18 verschillende nationaliteiten.
De in- en uitstroom van leerlingen is een continu proces, hetgeen impact heeft op de
groepsdynamiek.
Van onze leerkrachten en onderwijsassistenten wordt affiniteit met de doelgroep, flexibiliteit en snel
kunnen schakelen verwacht.
Meerdere teamleden hebben ervaring met het geven van onderwijs aan nieuwkomers.


Missie en visie
Vanuit de kernwaarden van de Neuteboomschool, veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, werken we vanuit de missie en visie
“Kinderen uit andere werelddelen worden WERELDWIJS gemaakt in de Nederlandse cultuur, de
taal en de sociale context in een veilige omgeving waar ze kunnen groeien en bloeien en
ontdekken dat ze er weer toe doen ”
Vanuit een openbare identiteit leerlingen liefdevol ontvangen, vertrouwen schenken in een veilige
omgeving, ze open te zetten om te leren en zich te ontwikkelen in een betekenisvolle context. Wij
richten ons op het inzetten van de tweede taalverwerving en het optimaal benutten van de
talenten van het kind om te komen tot maximale zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, nodig
voor vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld.


Het onderwijs
De Neuteboomschool, locatie Wereldwijs, ontvangt het grootste deel van haar leerlingen vanuit het
COA in Musselkanaal. De kinderen en hun ouders wonen in het AZC Musselkanaal waar veelal geen
Nederlands sprekende mensen wonen. Vaak woont men met meerdere gezinnen in één woonruimte.
Veel ouders hebben veelal geen onderwijs genoten in hun thuisland. Men heeft in het land van
herkomst geen of één of andere vorm van (basis)onderwijs gevolgd. In de meeste gevallen verschilt
ons onderwijssysteem sterk van hetgeen zij kennen. De ouders spreken geen Nederlands en zijn vaak
niet in staat hun kinderen te ondersteunen bij het leerproces.
De rollen zijn dikwijls omgekeerd: de kinderen helpen al op jonge leeftijd hun ouders door te ‘tolken’.
Een kind dat in Nederland is gearriveerd, heeft rust en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe
omgeving. Het kind moet zijn houding ten opzichte van die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst
is onzeker en door de vele externe prikkels. Door transfers van het ene centrum naar het andere 
centrum, de invloed van de asielprocedure, uitzetting van vrienden/familie, wordt de innerlijke rust
van het kind verstoord.
Het onderwijs wordt gekenmerkt door het zeer grote verloop van leerlingen, de in- en uitstroom van
de leerlingen verloopt in een hoog tempo. De verblijfsduur varieert van enkele weken tot maximaal
anderhalf jaar.
Veel leerlingen hebben in hun land van herkomst niet of nauwelijks onderwijs gevolgd. De leerlingen
van onze school beheersen de Nederlandse taal redelijk tot helemaal niet. Hierdoor loop je tegen
een taalbarrière aan tussen, zowel leerkracht leerling, alsook tussen de leerlingen onderling.
Het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers heeft andere prioriteiten in vergelijking met de
reguliere basisschool. De nadruk ligt op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
Afhankelijk van de beginsituatie wordt een leerling op leeftijd geplaatst.
De dagindeling, de weektaak, het leerstofaanbod voor de verschillende kernvakken is schoolbreed
eenduidig georganiseerd. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.