Informatiebeveiliging en privacy

Binnen het primair onderwijs wordt steeds vaker en intensiever gebruik gemaakt van digitale informatie. Binnen deze informatie is ook sprake van vertrouwelijke gegevens, zoals persoonsgegevens. Het is van groot belang dat er met vertrouwelijke gegevens zorgvuldig wordt omgegaan, om privacy van kinderen, ouders, verzorgers, en medewerkers te waarborgen.

Hiervoor zijn regels vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In deze wet staat o.a. dat organisaties de persoonsgegevens die het verwerkt moet beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 13, Wbp). Eén specifiek onderdeel van deze wet is de Meldplicht Datalekken (artikel 34a, Wbp). Op 1 januari 2016 is deze meldplicht ingegaan.
 
Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

In deze notitie staat welke acties we als OPRON ondernemen om invulling te geven aan Informatiebeveiliging en Privacy, en de meldplicht datalekken in het bijzonder.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.