Jaarverslag

Elk jaar stellen we een jaarverslag inclusief jaarrekening op. In het jaarverslag verantwoorden we ons over het gevoerde beleid. Wat hebben we bereikt en hoe staat Scholengroep OPRON er voor.

Het jaarverslag wordt aangeboden aan de raden van de drie gemeenten waarin Scholengroep OPRON actief is. De gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor voldoende openbaar onderwijs in hun gemeenten en hebben vanuit die verantwoordelijkheid een toezichthoudende taak.

Documenten
Met dit jaarverslag legt Scholengroep OPRON verantwoording af over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2015. Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest. Tegelijkertijd dient dit verslag als sociaal jaarverslag.
Met dit jaarverslag legt Scholengroep OPRON verantwoording af over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2014. Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest. Tegelijkertijd dient dit verslag als sociaal jaarverslag.
Met dit jaarverslag legt Scholengroep OPRON verantwoording af over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2013. Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest. Tegelijkertijd dient dit verslag als sociaal jaarverslag.
Met dit bestuursverslag legt Scholengroep OPRON verantwoording af over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2016. Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest. Tegelijkertijd dient dit verslag als sociaal jaarverslag