Aanmelden leerlingen

Voor het aanmelden van een leerling kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van onze scholen. Voordat u uw kind daadwerkelijk op een school aanmeldt, wilt u wellicht eerst meer informatie en de sfeer op de school proeven. Daarvoor is op elke school van Scholengroep OPRON zonder meer de mogelijkheid. Uiteraard kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur en aansluitend een rondleiding krijgen. Neemt u gerust contact met de school op voor meer informatie. Via de menuknop 'Scholen' vindt u een overzicht van al onze scholen. Meer informatie vindt u op de website van elke school.

 

Kinderen die binnenkort vier jaar worden, kunnen eerst een aantal keer meelopen en wennen in hun nieuwe groep alvorens ze echt naar school gaan. We hopen uw kind op één van de scholen te mogen verwelkomen!