Goed nieuws voor obs De Badde: subsidie voor multifunctioneel centrum in Cereswijk

21 maart 2018

Naar verwachting verhuist obs De Badde begin 2019 naar een nieuwe multifunctionele accommodatie in de Cereswijk te Musselkanaal.