Obs Brask├Ârf en Kindercentrum Hoi Pippeloi werken organisatieoverstijgend samen

27 juni 2017

Obs de Braskörf en Kindercentrum Hoi Pippeloi werken sinds een tijdje organisatieoverstijgend samen. Op obs de Braskörf is drie keer per week een peutergroep van Kindercentrum Hoi Pippeloi aanwezig. Deze peuters gaan, wanneer ze 4 jaar worden ook naar obs de Braskörf.

Obs de Braskörf en Kindercentrum Hoi Pippeloi werken sinds een tijdje organisatieoverstijgend samen. Op obs de Braskörf is drie keer per week een peutergroep van Kindercentrum Hoi Pippeloi aanwezig. Deze peuters gaan, wanneer ze 4 jaar worden ook naar obs de Braskörf.

Op de donderdagochtend spelen de peuters in het lokaal tegenover de groepen blauw en rood. En op de maandag- en dinsdagmiddag spelen deze peuters samen met de kinderen van de instroomgroep van juf Deborah, in groep groen. De peuters gaan dan, onder leiding van leidster Mirjam Hoekstra van Hoi Pippeloi die zelf ook haar onderwijsbevoegdheid heeft, met de kinderen van de instroomgroep in de kring. Daarna spelen ze samen in de verschillende hoeken en  ook gezellig buiten.

Door met de kinderen van groep 1 samen te spelen, maken de peuters al vroeg kennis met obs de Braskörf, het gebouw, de materialen en de leerkrachten op school.  Zo kunnen zij alvast een beetje wennen, want naar school gaan is niet niks!
Mocht u vragen hebben, dan bent u natuurlijk van harte welkom!