Leden RvT

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Rob Schuur, voorzitter
  • Mw. Mariet Thalens, lid
  • Mw. Mariëtte de Visser, lid
  • Dhr. Erik Drenth, lid
  • Mw. Margriet van Zonneveld, lid