Leden GMR

Dagelijks bestuur

 • Patricia Hoogerwerf (voorzitter en oudergeleding)
 • Hendrik Lubben (secretaris en personeelsgeleding)

Namens de oudergeleding in de GMR

 • Patricia Boerma
 • Patricia Hoogerwerf
 • Evalien de Jonge
 • Richard Kesting
 • vacature

 

Namens de personeelsgeleding in de GMR

 • Erik Beens
 • Frank de Jager
 • Jacqueline Harkema
 • Hendrik Lubben
 • vacature

Ambtelijke ondersteuning van de GMR: Marjet Westerhoff (Notulist)

 

Contact

De GMR is te bereiken via: secretaris.gmr.opron@gmail.com