GMR

Bij Scholengroep OPRON staat de medezeggenschap hoog in het vaandel. Een volwaardige en goed functionerende medezeggenschap vinden we erg belangrijk. Over alle belangrijke, onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen. Een medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraden staan in de Wet medezeggenschap scholen. Zie www.infowms.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad worden aangelegenheden besproken die voor de school zelf van belang zijn. Zo heeft de medezeggenschapsraad van de school bijv. instemmingsrecht t.a.v. het schoolplan of de schoolgids. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad van elke school verwijzen we u graag naar de websites van onze scholen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 10 leden (5 ouders en 5 personeelsleden). “Bovenschoolse” zaken, aangelegenheden die van belang zijn voor alle scholen, komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR vergadert ongeveer 8 tot 10 keer per jaar. Een lid van het College van Bestuur van Scholengroep OPRON is aanwezig bij de vergaderingen van de GMR.

Contact

Wilt u contact met de GMR dan kunt u kunt zich richten tot het secretariaat van de GMR: secretaris.gmr.opron@gmail.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.